Vildenberg - Šumický pivovar

Proč zrovna pivo Vildenberg?

Tento název vzešel z ankety, kdy ze 110 respondentů přes 80 % favorizovalo právě název Vildenberg.

Dříve patřil název Vildenberk hradu, který se nacházel nedaleko dnešní Hradské restaurace. Hrad Vildenberk patřil ve středověku k největším hradům na Moravě. Jméno získal po svém zakladateli, kterým je pravděpodobně Půta z Vildenberka. Po rodu pánů z Vildenberku koupil hrad markrabě Jošt Lucemburský, který však hrad rozprodal. Kamenné zdivo bylo použito na stavbu kostela v nedalekých Pozořicích a také na stavbu některých tvrzí v Pozořicích a Kovalovicích.

Jak to všechno začalo?

Šumický pivovar se začal budovat  na sklonku roku 2013. Vše začalo bouracími a zednickými pracemi. Ty trvaly přibližně do konce května 2014. Během této doby bylo upraveno celé přízemí (sklepy) Hradské restaurace tak, aby byly splněny náročné hygienicko-technologické požadavky daného provozu.

Od června probíhal návoz technologie a montáž firmou Strojtep (Chotěboř).

V čem vaříme?

Celá technologie je nerezová. Zde je pár základních technických údajů:

  • varna 5 hl
  • ohřev parou
  • tři otevřené spilky po 10 hl
  • sedm ležáckých tanků o jednotlivé kapacitě 10 hl
  • tři přetlačné tanky každý o kapacitě 5 hl

Jak a z čeho vaříme?

Pivo je vařeno tradičním způsobem převážně z moravských a českých surovin – slad ze sladovny Záhlinice (tradiční humnová sladovna), Žatecký chmel, pivovarské kvasnice a voda.

Proces výroby piva trvá přibližně 4 – 8 týdnů dle stupňovitosti piva. Výroba piva začíná na varně, kde v průběhu 8 hodin dojde k uvaření mladiny (rozštěpení škrobů na cukry ze sladu, chmelení atd.). Ta je následně zchlazena a přečerpána do spilek. Zde se přidají pivovarské kvasnice a po dobu 4 – 6 dnů kvasinky prokvašují cukry na alkohol při teplotě 10 st. Následně jsou kvasnice odděleny (dále se použijí) a pivo je přetaženo do ležáckých tanků. Zde se nechá při teplotě kolem dvou stupňů 3 – 8 týdnů zrát. Z ležáckých tanků bude pivo přetaženo do přetlačných tanků, odkud půjde přímo na výčep, nebo se bude sudovat (KEG sudy 15, 30 a 50 l) anebo lahvovat (PET láhve 1,5 l).

 

 

CHLAZENÉ ZBOŽÍ JE DOSTUPNÉ POUZE NA PRODEJNĚ V KRÁMKU.